Korpralsvägen byggs om, start vecka 17

ombyggnad korpralsvägen

I samband med byggnation av en ny industrigata i Lycke så kommer Korpralsvägen att byggas om på en sträcka av 150 meter. Ombyggnationen innefattar även en ny gång- och cykelväg som startar i korsning mot Planerud fram till den nya industrigatan 150 meter österut.

Arbetet på Korpralsvägen startar vecka 17 och beräknas pågå under april och maj månad. Framkomligheten blir begränsad med sänkt hastighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2024
Sidansvarig: Anders Johansson