Fem (sol)strålande år med Mega Sol!

Bild

Grattis Mega Sol! Den 6 februari har Solcellsparken varit i drift i exakt fem år. Intresserad av att teckna elavtal med oss? Teckna ett avtal på "födelsedagen" den 6 februari så bjuder vi på årsavgiften för det första året.*

* Du som hör av dig och teckna avtal, ange bara "födelsedagsrabatt".

Fakta:

Anläggningen består av sammanlagt 4 080 solcellsmoduler och solcellsparkens yta täcker drygt 6 000 kvadratmeter. Produktionen uppgår till upp emot 1 000 000 kWh per år, vilket motsvarar förbrukningen hos ungefär 450 lägenheter.

Total produktion från den 6 februari 2015 till den 31 december 2019 är 4 639 612 kWh.

Vår miljöpåverkan under 2019

Enligt lag ska alla elhandelsföretag ange från vilka energikällor den sålda elen är producerad samt lämna uppgifter om dess miljöpåverkan (i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh). Nedan är våra siffror för 2019.

  • Förnybart 100 % (sol och vatten)
  • Kärnkraft 0 %
  • Fossilt 0 %
  • CO2-utsläpp 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall 0 g/kWh

I alla våra elavtal får du 100% förnybar och ursprungsmärkt el (sol och vatten). Att elen är ursprungsmärkt innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar s.k. ursprungsgarantier från förnybara energikällor* motsvarande din elanvändning.

*Som förnybara energikällor klassas biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Läs mer om våra avtal Öppnas i nytt fönster.

Se hur mycket solel som produceras just nu Öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Niclas Olsson