Nya veckor för sophämtning i Arvika och Eda kommun

Bild på soptunnor

2020 har 53 veckor. Du som tidigare har fått soporna hämtade jämna veckor får nu hämtat ojämna veckor. Samma gäller för dig som fått hämtat ojämna veckor, du får nu istället hämtat jämna veckor. Detta gäller också för dig som har månadshämtning.

Turerna för våra månadskunder kommer vara enligt följande:

Jämna veckor: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,42,46,50

Ojämna veckor: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49

Alltså, alla som har haft sophämtning ojämna veckor kommer att få jämna veckor och de som haft sophämtning på jämna veckor kommer få hämtat ojämna veckor, detta gäller även månadskunderna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Jörgen Zetterlund