Sandsopningen börjar - våren är här!

Bild på maskin som sopar gator

Nu tror vi att våren är här! Sandupptagningen har dragit igång och vintern städas bort från gator och vägar, meddelar Teknik i Västs gatuavdelning.

Normalt brukar sandsopningen pågå runt 6-8 veckor, men exakt hur lång tid det tar beror till en del på väderläget framöver. Det som prioriteras i första hand är gång- och cykelvägar och huvudstråken i centrum.

Gatuavdelningen påminner om att den sand som ligger på trottoaren framför respektive fastighet får inte sopas ut i gatan - det är respektive fastighetsägares ansvar att hålla trottoaren ren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Sidansvarig: Jerry Karlsson