Fortsatt stabilt pris på fjärrvärme

mor och dotter ligger på golvet och ritar

Arvika Fjärrvärme AB har beslutat höja priset med tre öre per kilowattimme. Fjärrvärme fortsätter därmed vara en trygg och fossilfri värmeleverans till ett stabilt och förutsägbart pris. Varje fastighet som ansluts till fjärrvärmenätet innebär också minskad användning av elenergi vilket frigör kapacitet och avlastar Arvika kommuns elnät. Det nya priset börjar gälla 1 januari 2023.

- Att vi trots kraftigt ökade energipriser endast genomför en försiktig prisjustering gör att fjärrvärme fortsatt är ett mycket prisvärt och konkurrenskraftigt sätt att värma upp fastigheter. Vårt mål är att fler företag, bostadsrättsföreningar och privatkunder ska välja att ansluta sig till fjärrvärme, säger Magnus Olsson, vice vd för det kommunägda bolaget Arvika Fjärrvärme AB. Det är bra för att minska den totala elenergianvändningen i samhället samtidigt som det är en prisstabil och trygg lösning för våra kunder.

Priset höjs med tre öre per kilowattimme för att möta delar av de ökade kostnaderna som genereras av höga elpriser och höjda priser för bränsle och transporter. Eftersom våra kostnadsökningar hänger samman med rörliga kostnader är det endast de delarna i prislistan som påverkas av justeringen.

Så fungerar fjärrvärme

  1. Genom att elda trädbränsle i vårt fjärrvärmeverk på Lycke i Arvika hettas vatten upp.
  2. Det heta vattnet pumpas ut i nedgrävda välisolerade ledningsrör fram till ditt hem eller företag.
  3. I din anslutna fastighet finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. Den för vidare värmen från det heta fjärrvärmevattnet till husets egna värmesystem. Då får du varmt vatten i dina element och i dina vattenkranar.
  4. Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att på nytt värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmeledningarna.

Läs mer om fjärrvärme:teknikiväst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022
Sidansvarig: Magnus Olsson