Grävarbeten vid Styckåsgatan v 45-46

karta över Styckåsgatan

Under vecka 45 och 46 blir det anläggningsarbeten längs Styckåsgatan som begränsar framkomligheten. Trafikljus kommer att sättas upp. Arbetena handlar om att bygga ut fjärrvärmenätet och också att byta en del elkablar.

Bilar som står parkerade på markerat rött område, som ligger mellan Styckåsgatan 32 och 34 måste flyttas omgående och det råder parkeringsförbud under hela projektet.

Mer information: Beredskap fjärrvärmen, tfn 070-344 55 06.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022
Sidansvarig: Per Berlingson