VA-arbeten på Fryksdalsvägen och Mebiusvägen

Karta Fryksdalsvägen, Mebiusvägen

Från vecka 18 pågår gatu- och VA-arbete på Fryksdalsvägen i korsningen med Hagbergsvägen. Befintliga VA-ledningar är i dåligt skick och behöver bytas ut.

I samband med detta kommer gatans vägöverbyggnad, samt elledningar till berörda fastigheter att bytas. Schaktarbetet för ny VA- och gatuöverbyggnad är indelad i tre etapper, se kartbild.

Under arbetet kommer Fryksdalsvägen och Mebiusvägen helt eller delvis vara avstängd för trafik. För boende på Mebiusvägen ordnas en provisorisk in- och utfart via Pensionärsvägen och den gångväg som finns mellan de två gatorna. Arbetet färdigställs under hösten 2023.

Har du frågor? Kontakta Anders Johansson, Enhetschef VA/Anläggning, Teknik i Väst AB

Tfn: 076-142 37 53(mån-fred kl 07.00-16.00) E-post: anders.johansson@arvika.se

Telefontid: månd-fred kl 07.00-16.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2023
Sidansvarig: Anders Johansson