Fjärrvärmeutbyggnad vid Rosendal

kartbild över Rosendal

Vecka 35 startar ett schaktningsarbete för fjärrvärmeutbyggnad i Teknik i Västs kontorslokaler på Rosendal.

Nästa vecka, vecka 35, startar ett arbete med schaktning för fjärrvärmeutbyggnad till kontorsfastigheten på Rosendal. Trafiken på Rosendalsvägen och även Gjutaregatan kan komma att påverkas vid grävning, så var uppmärksam på detta. Arbetet kommer att pågå under några veckor.

Den gula streckade linjen visar sträckan som påverkas av arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023
Sidansvarig: Mathias Roynezon