Gör en insats, dra upp lupiner!

lupiner

Nu gör vi en satsning för att få bukt med invasiva växter. Med start den 3 juni kommer vi att placera ut containrar på olika platser - hjälp oss fylla dem med blomsterlupiner.

Den 6 juni är det inte bara Sveriges nationaldag utan även stora lupinbekämpardagen. Med start nästa vecka kommer det att finnas utplacerade containrar runt om i Arvika .

Den 13 juni planerar vi även en kampanjdag där politiker och tjänstepersoner ger sig ut med handskar och säckar för att ytterligare belysa frågan och göra en insats i Arvika stad.

Allmänheten välkomnas att dra blomsterlupiner i ert närområde, lägga växtdelarna i genomskinliga och knutna säckar och lämna dessa i de utplacerade containrarna. Kanske kan ni gå samman med grannar och tillsammans bekämpa lupiner i ert område? Stort tack för att du hjälper till!

Här hittar du containrarna i Arvika:

 • Edane, parkeringen vid Ica
 • Sulvik, vändplan vid Olof den Heliges väg
 • Glava, vändslinga Knollstigen
 • Klässbol, återvinningscentralen vid idrottsplatsen
 • Vikene, grusplan vid Brûnskebocken
 • Mangskog, grusplan söder om kyrkan
 • Gunnarskog Stommen, infart grusplan Rådjursvägen
 • Jössefors, Bruksgatan vid transformatorstation
 • Taserud Arvika, grönyta Sälgvägen
 • Dottevik Arvika, parkering vid Björns väg
 • Rosendal/Agneteberg Arvika, grusplan vid Sävsjöväge

Här hittar du containrarna i Eda:

 • Åmotfors, på återvinningsstationen, Fridensgatan,
 • Koppom, på återvinningsstationen, Brogatan
 • Charlottenberg, på återvinningsstationen, Hökedalsvägen

Containrarna kommer att stå på plats under cirka två veckor, och hämtas in med start 17 juni.

Fakta:

Invasiva främmande arter skadar vår inhemska flora och fauna. Blomsterlupiner breder ut sig på bekostnad av inhemska ängsblommor som fjärilar, humlor och andra pollinatörer är beroende av. Genom att bekämpa lupiner hjälper vi till att bevara den biologiska mångfalden och skydda våra inhemska arter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Sidansvarig: Britta Skagerfält