Tillgänglighetsredogörelse

Teknik i Väst AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur teknikiväst.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur vi planerar att åtgärda dessa. Här får du även information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker några brister.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

En funktion för uppläsning

På vår webbplats finns ReadSpeaker installerat. En lyssna-funktion som innebär att du kan få texten uppläst för dig. Som användare behöver du inte ladda ner någonting utan du trycker bara på lyssna-knappen längst upp i övre menyn så startar uppläsningen automatiskt.

Textstorlek

Om du tycker att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktion. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att trycka Ctrl+ för att öka textstorleken och Ctrl- för att minska storleken på texten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte helt uppfyller alla krav på tillgänglighet.

Kända brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande med för att åtgärda:

  • Rubriker, texter och tabeller kan delvis vara svåra att förstå.
  • Undermenyerna går inte att nå på ett optimalt sätt via tangentbordet. Det går inte heller att hoppa över upprepat innehåll.
  • Vissa knappar saknar etiketter.
  • Vissa tabeller och ikoner har färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
  • Alla bilder har inte beskrivande text.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning och syntolkning.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med skärmläsare.
  • Formulär som skapas i vårt webbpubliceringssystem är inte helt tillgänglighetsanpassade. Det kan vara svårt att uppfatta sammanhang och det saknas etiketter för fält.
  • Det finns brister i formuläret "Teckna elavtal" som gör det svårt att använda vid funktionsnedsättning.
  • En del länkar på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från teknikiväst.se som inte är tillgängligt för dig kan du höra av dig till oss:
Telefon via kommunens växel: 0570-816 00
E-post: kundservice.teknik@arvika.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven ber vi dig kontakta oss så att vi får information om att problemet finns.
Telefon via kommunens växel: 0570-816 00
E-post: kundservice.teknik@arvika.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte till fullo förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arvikateknik.se. Senaste bedömningen gjordes 2020-09-22.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-10-02.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2023
Sidansvarig: Ann-Christine Fernlöf