Konsumenträtt och klagomål

Det är viktigt att du hör av dig till oss om du inte är nöjd. Då kan vi snabbare rätta till eventuella fel.

Vill du framföra dina synpunkter eller klagomål ?

Då kontaktar du enklast vår kundservice. Det finns även flera andra instanser och myndigheter som du kan få hjälp och råd hos om du fortfarande inte är nöjd.

Energimarknadsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimarknadsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en självständig rådgivningsbyrå för konsumenter som ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Hallå Konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverkets Hallå Konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger oberoende konsumentvägledning via sin webbplats, telefon eller chat.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ARN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Energimarknadsinspektionen (EI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är tillsynsmyndigheten för elmarknaden som du kan kontakta om du har synpunkter och/eller klagomål kring elnättariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Domstol

Du kan även låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock i första hand ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan hjälpa till att bedöma ditt ärende.

Dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter som konsument regleras i ellagens kapitel 11. , 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022
Sidansvarig: Niclas Olsson