Avtalspriser

Alla priser avser elområde SE3 – du behöver alltså inte bo i Arvika för att teckna avtal med oss

Aktuella elpriser för förbrukningsmånad april:

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

104,87

26,22

131,09

Arvika rörligt

85,14

21,29

106,43

Anvisat elavtal

90,14

22,54

112,68

Arvika Timpris

13,62/211,83

3,41/52,96

17,03/264,79

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på avtalsformerna ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift.

För Arvika timpris redovisas månadens lägsta/högsta timpris för månaden

För aktuella timspotspriser, se Nordpools webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023
Sidansvarig: Niclas Olsson