Avtalspriser

Nedan ser du aktuella elpriser på våra olika avtal.

Alla priser avser elområde SE3.

Aktuella elpriser

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

69,95

17,49

87,44

Arvika rörligt

109,53

27,38

136,92

Arvika fast (3 år)*

-

-

-

Prova på Arvikaportföljen (3 mån)

69,95

17,49

87,44

Anvisat elavtal

114,53

28,63

143,16

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på alla avtalsformer ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift. För Arvikaportföljen, Arvika rörligt samt Anvisat elavtal visas priset för föregående månad.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2022
Sidansvarig: Niclas Olsson