Prisprognos Arvikaportföljen

Glödlampa

Prisprognos Arvikaportföljen för det kommande halvåret i elområde SE3

Prognos för det kommande halvåret, där närmsta månaderna är relativt säkra och där säkerheten sedan avtar succesivt. Detta då större andel av elen är inköpt och prissäkrad i närtid jämfört med några månader bort.

Vid leverans (då du som kund använder elen) är minst 70 % av elen prissäkrad – de sista procenten är aktuellt marknadspris för just det tillfället. Det innebär att plötsliga och oförutsedda händelser på marknaden kan påverka priset både upp och ned.

Det är viktigt att förstå att detta är just en prognos och siffrorna ska ses som en indikation på hur priset troligen kommer att röra sig närmsta tiden.

Tabell över förbrukningsmånad och prognospris öre/kWh inklusive moms (elområde SE3):

Förbrukningsmånad

Prognospris öre/kwh inkl moms

November

265

December

321

Januari

397

Februari

410

Mars

 385

April

263

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022
Sidansvarig: Niclas Olsson