Energiskatt

Energiskatten betalas via elräkningen till elnätsföretaget.

Från och med 1 januari 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Innan år 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje enskild kilowattimme el som du har använt. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt. Det innebär att du kan minska dina kostnader för energiskatt genom att använda mindre el.

Höjd energiskatt från 1 januari 2023

Energiskatten höjdes från och med 1 januari 2023 till 49 öre per kWh (inklusive moms). Höjningen motsvarar 4,0 öre per kWh då energiskatten 2022 var 45 öre per kWh. Denna skattesats gäller för de flesta kunder i Sverige. För konsumenter med reducerad energiskatt motsvarar energiskatten 37 öre per kWh (inklusive moms) under 2023.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2023
Sidansvarig: Olof Öberg