Konsumenträtt och klagomål

För att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt är det viktigt att du meddelar oss om du av någon anledning inte är nöjd. Då kan vi rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Vill du framföra dina synpunkter eller klagomål ?

Då kontaktar du enklast vår kundservice. Du kan också använda vårt kontaktformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på kommunens webbplats. Det finns även flera andra instanser och myndigheter som du kan få hjälp och råd hos om du efter kontakt med oss fortfarande inte känner dig nöjd:

Energimarknadsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En självständig rådgivningsbyrå för konsumenter som ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Hallå Konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumentverkets Hallå Konsument ger oberoende konsumentvägledning via sin webbplats, telefon eller chat.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Energimarknadsinspektionen (EI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden som du kan kontakta om du har synpunkter och/eller klagomål kring elnättariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Domstol

Du kan även låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock i första hand ta kontakt med ett ombud (till exempel en advokat), som kan bedöma ditt ärende.

Dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter som konsument regleras i ellagens kapitel 11. , 90.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Olof Öberg