Felanmälan och strömavbrott

bild på två urdragna kontakter

Strömavbrott kan bero på en mängd olika faktorer, där vind, snö, åska och/eller fel i anläggningen/din egen installation är vanliga orsaker.

Felanmälan

Som kund hos Arvika Elnät AB kan du dygnet runt göra din felanmälan på telefon 0570-76 40 40. Utanför kontorstid är telefonnumret kopplat till SOS Alarm i Karlstad, som tar emot din felanmälan och ringer in jourpersonal från oss. (Är du kund hos Ellevio felanmäler du direkt till Ellevio Öppnas i nytt fönster..)

Tänk på att ha din elnätsfaktura till hands när du ringer in din felanmälan. Längst upp till höger finns ett nummer (specifikt för din anläggning) som är indelat i tre eller fyra grupper, t.e.x. 026-A1-6-1.

Felsök

Tänk på att först kontrollera att felet inte finns i din egen anläggning innan du ringer in din felanmälan. Skulle felet finnas på din egen installation kommer du att debiteras för felavhjälpningen.

  • Börja med att undersöka om dina huvudsäkringar är hela.
  • Titta även på eventuell jordfelsbrytare samt dina gruppsäkringar.

Om du finner något fel under denna kontroll och jordfelsbrytaren löser ut igen vid tillslag eller om en säkring går direkt vid byte finns felet i din anläggning.

Bra att veta:

  • Om delar av installationen är strömlös och du upplever ”halvljus” (låg spänning) är huvudsäkringarna det första som du ska kontrollera.
  • Om hela anläggningen är strömlös bör du först kontrollera eventuell jordfelsbrytare.
  • Om jordfelsbrytaren löser ut igen vid tillslag kan du först lossa/slå ifrån alla gruppsäkringar. Slå sedan till jordfelsbrytaren och därefter en gruppsäkring i taget. När jordfelsbrytaren löser ut igen har du funnit den felbehäftade gruppsäkringen.

Längre strömavbrott

Vi har jour dygnet runt men beroende på vad som har hänt kan elleveransen ibland utebli under en kortare eller längre period. Ledningsgator kan behöva röjas och ledningar eller andra anläggningsdelar ersättas.

Vid större strömavbrott är det viktigt att du följer aktuellt läge i massmedia; tidningar, radio och TV. Om hela bostadsområdet är strömlöst ska du sätta på batteriradion och lyssna på lokalradion. Där får du veta vad det är som hänt.

Tänk på att alltid ha extra proppar, stearinljus, batterier och batteriradio hemma!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg