Vanliga frågor och svar om din el

bild som illustrerar FAQ

Elnätsföretaget äger elnätet där du bor, varje elnätsföretag ansvarar för "sitt" nätområde. Elhandelsföretaget är det företag som levererar den el som du förbrukar.

Till elhandelsföretaget betalar du för förbrukad el och till elnätsföretaget betalar du för överföringen på nätet. Du kan själv välja elhandelsföretag, dock går det inte att välja elnätsföretag, eftersom elnätsföretaget ansvarar för elnätet inom ett visst område.

Med månadsvis avläsning får Arvika Elnät AB in din mätarställning automatiskt avläst varje månad och kommer att fakturera utifrån den verkliga förbrukningen.

Eftersom fakturan baseras på den faktiska förbrukningen kommer du att märka om vädret är kallare, om du installerat nya apparater som drar el etcetera.

Om en kund begär kontrollmätning av den egna mätaren, kan elnätsföretaget antingen mäta med en extra mätare under en period eller byta mätaren och skicka in den gamla för kontroll. Kunden får stå för den extra kostnaden, såvida inget fel upptäcks.

En gång per år innehåller din faktura tre olika myndighetsavgifter, dessa tre avgifter finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna debiteras av Arvika Elnät AB på fakturan för januari-februari och vidarebefordras till respektive mottagare enligt nedan;

Elsäkerhetsavgiften finansierar det arbete som utförs av Elsäkerhetsverket.

Elberedskapsavgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska kraftförsörjningen.

Nätövervakningsavgiften finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Anvisat elhandelsföretag är det företag som levererar el om du inte själv aktivt väljer. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag enligt ellagen. Arvika Elnät Abs anvisade elhandelsbolag är Arvika Kraft AB.

Som elnätsföretag ansvarar Arvika Elnät AB för anslutningen till elnätet och överföringen av elen. Själva elen måste du köpa från ett elhandelsföretag.

Om du vill byta till annat elhandelsföretag rekommenderar vi att du tar kontakt med något av de företag som finns på marknaden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg