Solcellsanläggning-Mikroproduktion

solceller

Om du i mindre skala producerar egen förnybar el, främst för egen del, kallas du för mikroproducent. Med förnybar el menas främst den energi som framställs från sol, vind och vatten.

Viktig information!
Installatören måste få en godkänd föranmälan av oss innan arbetet påbörjas. På vissa platser i elnätet kan vi tvingas neka solcellsproduktion då det installerats för mycket i samma område.

Den egenproducerade elen använder du i första hand som egen hushållsel, men vid de tillfällen då du eventuellt får ett överskott kan du (oftast) sälja det till din elhandlare. På så vis drar du både nytta av din egenproducerade el samtidigt som du kan förkorta återbetalningstiden på din investering och göra en insats för miljön och klimatet.

I rollen som nätägare ersätter Arvika Elnät AB dig för den så kallade nätnytta som du bidrar till med 3,65 öre per kWh. Nätnyttan = tack vare den el du för in på nätet minskas våra nätförluster som uppstår när vi överför el i nätet).

Välja anläggning

Välj en lämplig anläggning - dels för den plats som du tänker placera den på och dels utifrån ditt elbehov över året.

En förutsättning för att du ska kunna bli mikroproducent är att den egna årsanvändningen är större än mängden egenproducerad el. Därför är det viktigt att du tar hänsyn till eventuella förändringar som påverkar din elförbrukning, till exempel tilläggsisolering.

Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret och vindkraftverk mest under vinterhalvåret när det är mer blåsigt. Jämför priser på olika anläggningar utifrån ditt behov.

Tänk även på att en mikroproduktionsanläggning kan kräva bygglov.

Att tänka på vid val av anläggning

  • Utrustningen ska vara kontrollerad och godkänd och installationen ska ske av en behörig, utbildad elinstallatör.
  • Din anläggning måste vara driftsatt av ditt nätbolag, Arvika Teknik AB om du är elnätskund hos oss.
  • Du måste ha ett anläggnings-ID. Det får du av oss i samband med driftsättningen.
  • För att få bli mikroproducent får din anläggning ha högst 43,5 kW som inmatningseffekt och en huvudsäkring på högst 63 Ampere. Uttaget av elenergi i kWh under kalenderåret måste vara större än inmatningen.
  • Anläggningen ska vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg