Välja eller byta elhandelsbolag

När du flyttar eller det sker andra förändringar som rör ditt elabonnemang är det viktigt att du säkerställer att du har ett elhandelsavtal med det elhandelsbolag.

Om du själv inte gör ett aktivt val och tecknar ett elhandelsavtal med valfri elleverantör kommer du automatiskt att få ett så kallade anvisat elpris tills du själv tecknar ett nytt elavtal. Som elnätskund hos Arvika Teknik blir du anvisad till vårt systerbolag Arvika Kraft AB.

Att tänka på:

 • Glöm inte att kontrollera om du har ett tidsbundet elhandelsavtal som du måste säga upp innan du tecknar ett nytt. Bryter du ett avtal under avtalstiden riskerar du att behöva betala en straffavgift.
 • Tänk på att det måste vara samma person som står på elnätsavtalet som tecknar elhandelsavtalet.
 • Du kan inte byta elnätsföretag. Vilket elnätsföretag du får avtal med beror på var du geografiskt är bosatt. Arvika Tekniks nätområde täcker Arvika tätort och landsbygden i dess omedelbara närhet, detta kallas även koncessionsområde. Det är bara om du flyttar utanför koncessionsområdet som du får ett avtal med ett annat elnätsföretag.

Så här gör du

Om du bestämmer dig för att byta elhandelsföretag är det ganska enkelt.

 1. Du kontaktar det elhandelsföretag som du vill byta till.
 2. Ditt nya elhandelsbolag informerar ditt elnätsbolag om bytet.
 3. Elnätsbolaget ansvarar för att din mätare blir avläst och att aktuell mätarställning skickas till ditt tidigare och nya elhandelsbolag.

Att byta från ett elhandelsbolag till ett annat tar cirka en månad. Det gäller dock inte om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med ditt elhandelsföretag. Du kan då inte byta förrän vid avtalstidens slut - om du inte väljer att betala en straffavgift för att få bryta avtalet tidigare. Bytet träder alltid ikraft den första i månaden.

Vilka uppgifter behöver elhandelsbolaget?

Vid ett leverantörsbyte behöver ditt nya elhandelsbolag följande uppgifter (du hittar dessa på din elnätsfaktura):

 • Personnummer
 • Namn, adress och telefonnummer
 • Datum då ditt nya elavtal ska börja gälla
 • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
 • Anläggnings-ID (18 siffror) och områdes-id (3 bokstäver)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Sidansvarig: Mattias Alfredsson