Välja eller byta elhandelsföretag

När du flyttar eller det sker andra förändringar som rör ditt elnätsavtal är det viktigt att du säkerställer att du har ett elhandelsavtal .

Om du själv inte gör ett aktivt val och tecknar ett elhandelsavtal kommer du automatiskt att få ett så kallat anvisat elpris tills du själv tecknar ett nytt elavtal. Som elnätskund hos Arvika Elnät blir du anvisad till vårt systerbolag Arvika Kraft AB.

Tänk på att

 • Kontrollera om du har ett tidsbundet elhandelsavtal som du måste säga upp innan du tecknar ett nytt. Bryter du ett avtal under avtalstiden riskerar du att behöva betala en straffavgift.
 • Se efter så att samma person som står på elnätsavtalet också tecknar elhandelsavtalet.
 • Du kan inte byta elnätsföretag. Vilket elnätsföretag du får avtal med beror på var du geografiskt är bosatt. Arvika Tekniks elnätsområde täcker Arvika tätort och landsbygden i dess omedelbara närhet, detta kallas även koncessionsområde. Det är bara om du flyttar utanför koncessionsområdet som du får ett avtal med ett annat elnätsföretag.

Så här gör du

Om du bestämmer dig för att byta elhandelsföretag är det ganska enkelt.

 1. Du kontaktar det elhandelsföretag som du vill byta till.
 2. Ditt nya elhandelsföretag informerar ditt elnätsföretag om bytet.
 3. Elnätsföretaget ansvarar för att din mätare blir avläst och att aktuell mätarställning skickas till ditt tidigare och nya elhandelsföretag.

Att byta från ett elhandelsföretag till ett annat tar cirka en månad. Det gäller dock inte om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med ditt elhandelsföretag. Du kan då inte byta förrän vid avtalstidens slut - om du inte väljer att betala en straffavgift för att få bryta avtalet tidigare. Bytet träder alltid ikraft den första i månaden.

Vilka uppgifter behöver elhandelsföretaget?

Vid ett leverantörsbyte behöver ditt nya elhandelsföretag följande uppgifter (du hittar dessa på din elnätsfaktura):

 • Personnummer
 • Namn, adress och telefonnummer
 • Datum då ditt nya elavtal ska börja gälla
 • Lägenhetsnummer och/eller mätarnummer
 • Anläggnings-ID (18 siffror) och områdes-id (3 bokstäver)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg