Felsökning - din fjärrvärmecentral

Nedan hittar du några vanliga fel som kan uppstå i din fjärrvärmecentral samt förslag på möjlig orsak och åtgärd.

Tänk dock på att alltid kontakta oss om du behöver hjälp eller har några frågor/funderingar. Vi ansvarar inte för eventuella åtgärder som du själv har vidtagit.

Tabell över vanliga fel som kan uppstå i din fjärrvärmecentral, samt förslag på möjlig orsak och åtgärd.

FEL

TROLIG ORSAK

ÅTGÄRD

1. För låg temperatur på både värme och varmvatten.


1. För låg fjärrvärmetemperatur på inkommande fjärrvärmevatten.1. Ring och felanmäl på tel. 070-344 55 06.  
2. För varmt i huset2a. Felaktig inställning av t.e.x. värmekurvan.


2a. Justera värmekurvan (se manual för reglercentral).


2b. Utegivare ur funktion.
2b. Läs av utetemperaturen i reglercentralen (se manual) och jämför med verklig utetemperatur. Har du äldre modell utan display, ring och felanmäl på tel. 070-344 55 06.

 


3. Dålig värme i hela huset.3a. Dåligt tryck i värmesystemet.3a. Fyll på vatten i systemet samt lufta vid behov.


3b. Cirkulationspumpen står still.3b. Kontrollera att cirkulationspumpen får ström - lyser pumpen?


3c. Cirkulationspumpen går för sakta.


3c. Justera hastigheten (se manual).


3d. Fel i reglerutrustningen.3d. Kontrollera att ställmotorn rör på sig när inställningarna i reglercentralen ändras. Ring för hjälp på tel. 070-344 55 06.

3e. Felaktig inställning av t.e.x. värmekurvan.


3e. Justera värmekurvan (se manual för reglercentral).


3f. Termostatventilerna på elementen fungerar inte.


3f. Kontakta en VVS-firma.


4. Dålig värme i delar av huset.


4a. Luft i systemet.


4a. Lufta elementen.


4b. Termostaterna på elementen kärvar. 4b. Skruva/motionera termostaten. Ta bort termostaten och tryck försiktigt på "piggen". Kontakta en VVS-firma. 
5. Pendlande temperatur/störande ljud.

5. Fel hastighet på cirkulationspumpen.5. Justera inställningarna (se manual).


6. För varmt eller för kallt varmvatten i hela huset.

6a. Reglerventilen till varmvattnet är felinställd.


6a. Justera (se manual).6b. Smutsigt fjärrvärmefilter (kallt vatten).

6b. Felanmäl på tel. 070-344 55 06


6c. Reglerventilen till varmvattnet är ur funktion.

6c. Felanmäl på tel. 070-344 55 06

7. Varierande varm-vattentemperatur.
7. Troligen överläckage av kallvatten till varmvattnet i en termostatblandare (den typ av blandare som ofta sitter i dusch/badkar).


7a. Kontrollera genom att:

1. Spola varmvattnen i dusch/badkar (med vridbar termostatblandare) tills varmvattenledningen är varm.

2. Stäng av vattnet.

3. Sätt på varmvattnet i handfatet.

4. Om varmvattenledningen till dusch/badkar blir svalare läcker troligen backventilen i den.

5. Om ja, byt backventil.
8. Behöver fylla på vatten för ofta.8a. Expansionskärlet är sönder.


8a. Ring 070-344 55 06 för kontroll och service.

8b. Läckage i rörsystemet.

8b. Ring VVS-firma för hjälp!


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord