I Arvika produceras fjärrvärmen i huvudsak av biobränsle, spillvärme och en mindre del olja vid de kallaste dagarna.

Biobränslet utgörs av restprodukter från närliggande skogsbruk och sågverk, såsom Moelven Edanesågen och Hilmer Andersson. Varje år levereras cirka 1 400 lastbilar med skogsbränsle till Arvika Fjärrvärme.

I vår fjärrvärmeproduktion är idag andelen biobränsle och spillvärme ca 98 %, vilket gör att den bidragande ökningen av koldioxidhalten i vår atmosfär är mycket marginell. Under 2022 kommer vi att utöka användningen av bioolja och vår målsättning är att vara helt fossilfria till 2030.

Bilddiagram bränslemix fjärrvärme

Bränslemix jan-april 2022 - Arvika Fjärrvärme AB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord