Historia

Historiskt bild på första vattenledningen vid Racken

Den första vattenledningen från Racken levererade vatten till torget i Arvika i maj 1898.

De tekniska verksamheterna startade långt innan Arvika blivit stad.

År 1898 fick köpingen Arvika en vattenledning från Racken och den 7 maj släpptes vattnet på till vattenpumpen på torget och därmed var det första steget taget för att ordna rinnande vatten i bostäderna. 1916 förbrukades 316 000 kubikmeter vatten, numera produceras över 2 miljoner kubikmeter vatten per år.

År 1899 bildades Arvika Elektriska AB med ändamålet ”att betjäna allmänheten i Arvika med omnejd med tillhandahållande av elektrisk belysning och elektrisk drivkraft”. För bolagets räkning byggdes sommaren 1899 Sälboda kraftstation.

Sälboda kraftstation

Sälboda kraftstation byggdes sommaren 1899 och utrustades med en generator och en turbin för 200 hästkrafter. Kraftstationen producerar än idag el som distribueras av Arvika Kraft.

1903 sattes de två första gatlamporna upp och 1905 utökades nattbelysningen med tio stycken båglampor och en glödlampa. Idag sköter Teknik i Väst gatubelysningen åt Arvika kommun och antalet ljuspunkter uppgår till cirka 8 300 stycken i tätort och på landsbygden.

1954 anlades det första låggradiga reningsverket vid Vik och 1976 ersattes det av ett höggradigt reningsverk. Under samma årtionde byggdes flera mindre reningsverk runt om i kommunen.

2010 beslutade Arvika kommun att skilja de samhällsnyttiga verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning från förvaltningen.

Bolaget Arvika Teknik bildades 2011 som ägare med ansvar för drift och skötsel av elnät, stadsnät, vatten och avlopp samt renhållning och återvinning samt med uppgiften att sköta driften av gator och enskilda vägar åt Arvika kommun. Samtidigt bildades bolaget Arvika Fjärrvärme AB. Ett år senare bildades Arvika Kraft AB och ytterligare något år senare Arvika Kommunnät AB.

2019 startades resursbolaget Teknik i Väst AB med uppdrag att sköta driften åt Arvika kommun, Arvika Teknik, Arvika Fjärrvärme, Arvika Kraft och Arvika Kommunnät samt Eda kommuns verksamhet inom gator, VA och renhållning.

*Historiska uppgifter är hämtade ur boken Arvika köpingen och staden, Linus Brodin, samt boken Om Arvika, utgiven 1986.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Sidansvarig: Veronica Nordenberg
Om oss