VA Högvalta

karta över Högvalta

Teknik i Väst har uppdraget från Arvika kommun att bygga vatten- och spillvattenledningar i VA-verksamhetsområdet i Västra och Östra Högvalta. En upphandlad konsult, Wermlands Infrakonsult, Wikon i Karlstad ska hjälpa till med bland annat projektering och flödesutredningar.

Aktuellt just nu

Ledningssträckning och informationstillfällen

Områdesindelning

Områdesindelning, informationskvällar.

Projektering

 • Projektering pågår och det innebär att personal från vår upphandlade konsult Wikon fortsatt kommer att röra sig i området för att undersöka var den lämpligaste sträckningen är.
 • Vi tar bland annat hänsyn till dig som markägare och bestämmelser angående till exempel fornlämningar och biotoper. Även tekniskt och ekonomiskt perspektiv tas med i undersökningen.
 • Ingen trädfällning eller annan åverkan kommer att ske under projekteringen.
 • Personalen från Wikon kommer alltid att ha varselkläder och ska alltid kunna legitimera sig.

Markundersökningar

 • Markundersökningar är också en viktig del i projekteringen. De ger information om markens förhållande och beskaffenhet när det gäller jord, berg, markföroreningar och så vidare.
  Det arbetet kommer att påbörjas under hösten och det genomförs av konsultföretaget SWECO. Innan arbetena påbörjas kommer berörda fastighetsägare att få mer detaljerad information.
 • Undersökningar sker endast vid tänkt ledningssträckning och där myndigheter och sakkunniga bedömer att det behövs.

Ledningsrätt

 • En del av er kommer att bli berörda av ledningsdragning på era fastigheter. En separat kallelse till sammanträde berörande detta kommer att skickas från Lantmäteriet. Mer information om ledningsrätter finns på Lantmäteriets webbsida Länk till annan webbplats..

Tidplan

 • Tidplanen för projekteringen är cirka ett år från och med mars 2023. Därefter
  följer cirka två års byggtid. Målet är att hela projektet ska vara klart första
  halvåret 2026.

Fastighetsgränser

 • För att undvika eventuella frågetecken längre fram är det bra om du som fastighetsägare redan nu ser över fastighetsgränserna, då den digitala kartan kan skilja sig en del från verkligheten. Om det finns fastighetsmarkeringar som är otydliga får du gärna märka upp dem.
 • Vi kommer också att göra en inventering av gränsmarkeringar före och efter arbetet.
 • Om du har frågor om fastighetsgränserna så är du välkommen att kontakta Max Danielson, Teknik i Väst: max.danielson@arvika.se, 070-518 16 53.

SMS-tjänst

Anslut dig gärna till Teknik i Västs SMS-tjänst. Då kan du få snabb information via SMS, när det gäller exempelvis om vägavstängningar och liknande. Du ansluter dig via Teknik i Västs webbplats, teknikivast.se

Kontakt

Använd gärna e-postadressen vahogvalta@arvika.se när du behöver kontakta oss.

Har du inte tillgång till e-post kan du kontakta oss på nedanstående telefonnummer:
Cathrin Sköld, Projektledare tfn: 0570-76 40 94
Malin Borg, Utredningsingenjör tfn: 0570-817 93
Anders Thorin, konsult Wikon tfn: 054-52 26 93
Marcus Larsson, Konsult Mexl tfn: 010-251 19 01

Ordlista. Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2023
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss