VA Högvalta

karta över Högvalta

Teknik i Väst har uppdraget från Arvika kommun att bygga vatten- och spillvattenledningar i VA-verksamhetsområdet i Västra och Östra Högvalta. En upphandlad konsult, Wermlands Infrakonsult, Wikon i Karlstad ska hjälpa till med bland annat projektering och flödesutredningar.

Projektering

Projekteringen innebär att personal från Wikon kommer att röra sig i terrängen från och med april månad 2023 för att undersöka var bästa möjliga sträckning går. Detta för att eventuell störning ska bli så liten som möjligt för berörda markägare, då ledningarna kommer att behöva byggas över privatägd mark. Men också ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Ingen trädfällning eller annan åverkan kommer att ske under projekteringen.

Ledningsrätt

Wikon har anlitat en underkonsult, Mexl, som har ansvar för att kontakta er gällande markåtkomst för våra huvudledningar. Markupplåtelseavtal kommer att slutas med alla berörda markägare innan grävjobb kommer att utföras på era fastigheter. Markupplåtelseavtalen kommer att ligga till grund för ledningsrättsförrättning som sen sker hos Lantmäteriet.

Personal från Wikon kommer alltid att ha varseljacka och ska alltid kunna legitimera sig genom ID06, en legitimation där det står angivet vilket företag en person representerar.

Information

När ett första utkast på ledningssträcka för huvudledningar har tagits fram bjuder vi in till informationstillfällen. Där kan berörda fastighetsägare se hur vi har tänkt och eventuellt göra justeringar utifrån information som kan ha missats under projekteringen. Det kommer finnas möjlighet för frågor och individuella samtal om kostnader, allmän information om avtal, ledningsrätter, förbindelsepunkter med mera.

Tidplan

Tidplanenen för projekteringen är cirka ett år från och med mars 2023. Därefter följer cirka två års byggtid. Målet är att hela projektet ska vara klart första halvåret 2026. Under hela projekttiden kommer det att hållas etappvisa möten med berörda fastighetsägare, cirka 20 fastigheter per etapp. Inbjudningar kommer att skickas ut för respektive etapp. Etappindelningen är inte färdig än.

Ditt bidrag

För att så tidigt som möjligt kunna ta hänsyn till befintliga anläggningar så ber vi dig om hjälp. I ditt brev finner du en karta över din fastighet där vi önskar att du ritar in befintliga vatten- och avloppsanläggningar, eventuella värmeanläggningar och andra saker av värde till exempel fiber, el- och teleledningar. Skicka tillbaka den till oss i det bifogade kuvertet så fort som möjligt.

För att undvika eventuella frågetecken längre fram är det bra om du som fastighetsägare redan nu ser över fastighetsgränserna, då den digitala kartan kan skilja sig en del från verkligheten. Om det finns fastighetsmarkeringar som är otydliga får du gärna märka upp dem. För information om din fastighets gränser så använd gärna Lantmäteriets tjänst ”Min fastighet” där du hittar fastighetsbildningskartan.
Om du har frågor om fastighetsgränserna så är du välkommen att kontakta Max Danielson, Teknik i Väst. max.danielson@arvika.se eller tfn: 070-518 16 53.

Kontakt

Vid andra frågor underlättas samarbetet i projektet om du använder den gemensamma e-postadressen: vahogvalta@arvika.se Om du inte har tillgång till e-post kan du kontakta oss på nedanstående telefonnummer:

Cathrin Sköld, Projektledare tfn: 0570-76 40 94

Malin Borg, Utredningsingenjör tfn: 0570-817 93

Anders Thorin , konsult Wikon tfn: 054-52 26 93

Andreas Parianos, Konsult Mexl tfn: 010-251 18 82

Information om projektet kommer också att finnas att läsa på : teknikivast.se / om oss / pågående projekt Öppnas i nytt fönster.

Samlade frågor och svar. Öppnas i nytt fönster.

Ordlista. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2023
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss