Sponsring

Vi vill bidra till ett rikt föreningsliv i Arvika, där både idrottsföreningar och andra föreningar/kulturutövare kan söka stöd för sin verksamhet hos oss i form av sponsring.

Vårt långsiktiga mål är att jobba för jämställdhet och jämlikhet samt att främja mångfald och integration. När ni som förening ansöker om sponsring är det därför en fördel om ni kan visa att även ni bedriver en inkluderande verksamhet.

Vilka är kraven?

Teknik i Väst och systerbolagen Arvika Teknik, Fjärrvärme, Kraft och Kommunnäts sponsring sker endast till lokalt förankrade föreningar med syfte att marknadsföra någon av dessa bolag. Detta anges i ett samverkansavtal där avtalstid och krav på motprestation tydliggörs, exempelvis ambassadörskap och exponering.

Sponsring av nationell verksamhet är sällan aktuellt för oss som kommunalt bolag. Vi satsar på det lokala men undantag kan göras om nationell sponsring kan anses ha en lokal positiv påverkan.

All sponsring ska innebära att sponsrad förening exponerar sponsrande bolag väl synligt. Tänk på att läsa vår sponsringspolicy , 108.8 kB, öppnas i nytt fönster. för att säkerställa att din förening uppfyller kraven innan du fyller i vår ansökan.

Efter erhållen sponsring önskar vi få en redovisning kring vad pengarna har haft för användningsområde. Har dessa använts till integration- och/eller jämställdhetsarbete är detta en positiv faktor som vägs in vid eventuell fortsatt ansökan om sponsring.

Hur görs ansökan?

Gå till sidan Ansökan om sponsring och fyll i formuläret. Vi återkommer inom en månad efter sista ansökningsdatum nedan.

Observera att vi inte tar emot förfrågningar om sponsring via e-post eller telefon!

När behandlas ansökan?

Under 2021 kommer vi att ta emot och behandla inkomna ansökningar vid tre tillfällen, där sista ansökningsdatum är:

  • 31 jan
  • 16 maj
  • 19 september

Ansökningar kan skickas in löpande under året men de kommer att behandlas efter dessa datum.

Återkoppling sker inom en månad efter respektive ansökningstids slut.

Från år 2022 kommer vi att ta emot ansökningar två gånger om året - januari och september. Ansökningsdatum kommer att aviseras i god tid inför 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Veronica Nordenberg
Om oss