För företag

Bild på vågstationen Mosseberg

Detta gäller för dig som företagare

Som företagare är du välkommen till Mossebergs avfallsanläggning för att göra dig av med ditt avfall. För dig som företagare gäller dock andra regler än för privatpersoner. Privatpersoner får slänga sitt avfall gratis, det ingår i den sophämtningsavgift som alla villaägare betalar. Som företagare betalar du för det avfall du kommer med, det vill säga att avfallet ska alltid vägas in på vågstationen och betalas enligt gällande prislista.

Om du inte finns med i systemet sedan tidigare lägger vi upp dig som ny kund och du får då ett kort som du själv använder när du väger in ditt avfall. Avfallet ska sedan sorteras enligt de sorteringsanvisningar som finns.

OBS! öppethållande under lördagar och söndagar gäller inte för företag.

Farligt avfall

Du som verksamhet kan lämna elektronikavfall, asbest och tryckimpregnerat virke på Mosseberg. Däremot tar vi inte emot annat farligt avfall såsom färgavfall, lösningsmedel, spillolja, aerosoler från företag. Detta gäller även trycksatta kärl som gastuber, brandsläckare och liknande. Kontakta personalen för mer information om var du ska lämna detta.

Innan du kommer till Mosseberg för att lämna ditt elektronikavfall, asbest eller tryckimpregnerade virke ska du fylla i ett avlämnarintyg och lämna in detta till vågkontoret. Detta för att uppfylla vår skyldighet att rapportera farligt avfall till avfallsregistret på Naturvårdsverket. Det kan ske på följande sätt:

Om du kommer med elektronikavfall (elektronik, batterier, ljuskällor, kylskåp, frysar och vitvaror):

Om du kommer med impregnerat virke eller asbest:

Tänk på att du som företagare också är skyldig att rapportera ditt farliga avfall som du producerar, transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det gäller även trots att vi rapporterar det farliga avfall som du lämnar till oss på Mosseberg. Mer information om hur och vilka uppgifter som ska rapporteras in hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygg- och rivningsavfall

Allt bygg- och rivningsavfall ska vägas in separat på respektive artikel. Detta gäller alla typer av byggavfall som trä, brännbart, metall, deponi och så vidare.

Jord- och schaktmassor

Om du som företagare vill lämna någon form av massor - jord-, schakt- eller deponimassor - på Mosseberg, ska du i förväg fylla i blanketten "Karaktärisering av jord- och schaktmassor" och ta med den när du åker till Mosseberg. (Blanketten finns i länkrutan "Relaterade dokument" längre ned på sidan.)

Kontakta personalen på vågstationen, tfn 0570-818 22, om du har frågor.

Relaterade länkar

Kontakt

 • Avfallsanläggning Mosseberg

  För frågor gällande sortering, priser för att lämna avfall samt vilka avfallstyper som kan lämnas.

  0570-818 22

  kundservice.teknik@arvika.se

  Postadress

  37. Mosseberg

  671 81 Arvika

 • Kundservice

  För övriga frågor gällande fakturor och abonnemang, kontakta kundservice

  0570-822 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2023
Sidansvarig: Elin Alsterhag