För privatpersoner

Bild flicka som slänger skräp i container

Det här gäller för dig som privatperson

När du som privatperson kommer till Mosseberg med dina grovsopor ska du sortera dem vid sorteringsrampen. Har du redan sorterat ditt avfall hemma går det naturligtvis snabbare för dig. Sortera gärna dina sopor i samma ordning som containrarna står längs sorteringsrampen - det finns en karta i länkrutan. Containrar finns för metallskrot, gummidäck, bilbatterier, glas, träavfall, wellpapp, trädgårdsavfall, deponirest, gips, brännbart avfall, icke brännbart avfall, elektronikskrot, småbatterier och farligt avfall. Det finns också en återvinningsstation där du kan slänga tidningar och förpackningar.

Avgiftsfritt för dig som privatperson

Som privatperson och boende i Arvika kommun behöver du inte betala någon avgift för att lämna ditt grovavfall på Mosseberg, såvida du inte kommer med större mängder än en kärra. En förutsättning för gratis inlämning är också att du sorterar grovavfallet på Mosseberg. Detta ingår i renhållningsabonnemanget som du eller din hyresvärd betalar. Grovavfall kan till exempel vara möbler och husgeråd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Jörgen Zetterlund