Ditt abonnemang

Vi tar hand om ditt avfall och du kan vara säker på att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Avgiften du betalar motsvarar de kostnader vi har för hanteringen – varken mer eller mindre. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning.

Avgift för sophämtning

I den avgift du betalar för ditt abonnemang ingår det flera delar. Avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Genom grundavgiften får du till exempel tillgång till återvinningscentralen på Mosseberg (i Arvika) eller Lunden (i Eda). Hämtningsavgiften betalar du för att få dina sopor hämtade vid din tomtgräns. Hämtningsavgiften varierar beroende av typ av kärl, kärlvolym och hämtningsintervall. Har du har uppehåll i hämtning eller delar sopkärl med din granne, betalar du fortfarande grundavgift.

Vanligaste sopkärlet för villor i Arvika och Eda kommun är ett 240 liters tvåfackskärl med hämtning var 14:e dag. Det är obligatoriskt för alla att sortera sitt matavfall. Dina förpackningar lämnar du vid närmast återvinningstation eller miljöhus om ett sådant finns.

Du som fastighetsägare står för renhållningsabonnemanget på din fastighet och hyr du ut din fastighet är det du som ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Prisexempel 2024

Villa (inkl. grundavgift)

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

240 liters tvåfackskärl

Varannan vecka

2 560:-

2 560:-

370 liters tvåfackskärl

Varannan vecka

3 603:-

3 603:-


Fritidshus (inkl. grundavgift)

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

240 liters tvåfackskärl

Varannan vecka

(v. 18‑v. 39)

1 278:-

1 278:-


Villa med hemkompost (inkl. grundavgift*)

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

140 liters kärl

Var 4 vecka

2 000:-

2 000:-

140 liters kärl

Varannan vecka

2 560:-

2 560:-

*Du som har egen hemkompost kan få ett hemkomposteringsabonnemang med hämtning var 4:e vecka. Komposten ska först anmälas till och godkännas av Miljöstaben i Arvika kokmmun eller Miljö-och byggavdelningen i Eda kommun.

Avgift för tömning av enskilda avlopp

För dig med enskilt avlopp, slamavskiljare eller sluten tank, betalar du en separat avgift för att få din avloppsbrunn tömd. Avgiften tas ut per tömningstillfälle och avgiftsnivån beror på slamavskiljarens eller den slutna tankens storlek, och antal tömningar. Om du behöver fler en tömning per år, blir den andra hämtningen dyrare än den första. Är det längre än 20 meter från slambilens uppställningsplats till tömningspunkten, tillkommer avgift för extra slangdragning med 180 kr per påbörjade 10 meter.

Prisexempel 2024

Slamavskiljare

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

0–2 m3

1 gång per år

1 586:-

1 586:-

2–4 m3

1 gång per år

2 043:-

2 043:-


Sluten tank

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

0–2 m3

1 gång per år

1 586:-

1 586:-

2–4 m3

1 gång per år

2 043:-

2 043:-


Eda kommuns renhållningstaxa, beslutad av kommunfullmäktige 2024-02-21 § 29, med ikraftträdande 2024-03-01, har överklagats. Fakturering enligt taxan sker i väntan på förvaltningsrättens avgörande. Om renhållningstaxan helt eller delvis upphävs av förvaltningsrätten, kommer rättelse av inbetalade avgifter att göras.

Övriga taxor och prisexempel

För att läsa mer om Arvikas renhållningstaxa, vänligen gå till Arvika kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att läsa mer om Edas renhållningstaxa, vänligen gå till Eda kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Sidansvarig: Elin Staxhammar