Ditt abonnemang

Du som fastighetsägare står för renhållningsabonnemanget på din fastighet och hyr du ut din fastighet är det du som ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften beräknas per hushåll och täcker del av den kostnad som samtliga hushåll kan nyttja obegränsat, dvs. drift och underhåll av Mossebergs och Lundens återvinningscentraler, administration, miljöstation för farligt avfall etc. Hämtningsavgiften varierar beroende av typ av kärl, kärlvolym och hämtningsintervall.

Grundavgift utgår även till dig som har dispens eller gemensam sophämtning, beloppet är 660 kr inkl moms för villa helår och 330 kr inkl moms för fritidshus, det gäller både Arvika och Eda kommun. Nytt för 2021 års taxa i Arvika är att en grundavgift för lägenheter på 200 kr/lägenhet/år inkl moms införs(den finns sedan tidigare i Eda kommun).

Vanligast för villor i Arvika kommun är 240 liters tvåfackskärl med hämtning var 14:e dag. Vanligast för villor i Eda kommun är 190 l kärl med hämtning var 14:e dag. I Eda kommun är utsortering av matavfall på gång och innan alla i kommunen har möjlighet att sortera ut sitt matavfall så kommer en övergångstaxa att gälla.

Prisexempel och renhållningsabonnemang 2021

Villa i mat- och restavfallsområde inkl. grundavgift

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

240 liters tvåfackskärl

Var 14:e dag

1 935:-

1.935:-

370 liters tvåfackskärl

Var 14:e dag

2 880:-

2.880:-Fritidshus i mat- och restavfallsavfallsområde inkl. grundavgift

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

240 liters tvåfackskärl

Var14:e dag(15 april-15 oktober)

865:-

865:-


Villa i mat-och restavfallsområde med hemkompost inkl. grundavgift*

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

140 liters kärl

Var 4 vecka

1 410:-

1.410:-

190 liters kärl

Var 4:e vecka

1 690:-

1.690:-

*Du som har egen hemkompost kan få ett hemkomposteringsabonnemang med hämtning var 4:e vecka. Komposten ska först anmälas till och godkännas av Miljöstaben i Arvika kokmmun eller Miljö-och byggavdelningen i Eda kommun.


Villa i matavfallsområde som väljer att INTE sortera inkl. grundavgift

Hämtningsintervall

Arvika kommun

Eda kommun

190 liters kärl

Var 14:e dag

3 275:-

3.275:-

240 liters kärl

Var 14:e dag

4 425:-

4.425:-

Prisexempel på kostnad för hämtning av latrin


Latrinhämtning 25 litersbehållare

Kostnad exkl moms

Kostnad inkl moms

Abonnemang, hämtning varannan vecka (maj-sep)

2.968:-

3.710:-

Extra hämtning av latrin

568:-

710:-

Övergångsbestämmelser - gäller Eda kommun i de områden som inte fått matavfallssortering.

Villa

Hämtningsintervall

Kostnad inkl moms och grundavgift

190 l kärl

Var 14:e dag

1.835:-

370 l kärl

Var 14:e dag

3.485:-


Villa med hemkompostering

Hämtningsintervall

Kostnad inkl moms och grundavgift

140 l kärl

En gång i månaden*

1.410:-

190 l kärl

En gång i månaden*

1.690:-

*Obs! komposten ska först anmälas till och godkännas av Miljö-och Byggavdelningen i Eda kommun.


Fritidshus

Hämtningsintervall

Kostnad inkl mons och grundavgift

140 l

Var 14:e dag

865:-

370 l

Var 14:e dag

1.745:-

140 l kärl

En gång i månaden*(15 april-15 oktober)

650:-

190 l kärl

En gång i månaden*(15 april-15 oktober)

760:-

*Obs! komposten ska först anmälas till och godkännas av Miljö-och Byggavdelningen i Eda kommun.

Övriga taxor och prisexempel

För att läsa mer om Arvikas renhållningstaxa, vänligen gå till Arvika kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att läsa mer om Edas renhållningstaxa, vänligen gå till Eda kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2021
Sidansvarig: Susanne Bryntesson
Renhållning