För företag

Hand, rör och container på Mosseberg

Detta gäller för dig som företagare.

Som företagare är du välkommen till Mosseberg eller Lundens avfallsanläggning för att göra dig av med ditt avfall. För dig som företagare gäller dock andra regler än för privatpersoner. Privatpersoner får lämna sitt avfall gratis, det ingår i den sophämtningsavgift som alla villaägare betalar. Som företagare betalar du för det avfall du kommer med, det vill säga avfallet ska alltid vägas in på vågstationen och betalas enligt gällande prislista.

Ny kund

Om du inte finns med i systemet sedan tidigare lägger vi upp dig som ny kund och du får då ett kort som du själv använder när du väger in ditt avfall. Avfallet ska sedan sorteras enligt de sorteringsanvisningar som finns.

OBS! Öppethållande under lördagar och söndagar gäller inte för företag.

Farligt avfall

Du som verksamhet kan lämna elektronikavfall, asbest och tryckimpregnerat virke på Mosseberg eller Lunden. Däremot tar vi inte emot annat farligt avfall såsom färgavfall, lösningsmedel, spillolja, aerosoler från företag. Detta gäller även trycksatta kärl som gastuber, brandsläckare och liknande. Kontakta personalen för mer information om var du ska lämna detta.

Innan du kommer till oss för att lämna ditt elektronikavfall, asbest eller tryckimpregnerade virke ska du fylla i ett avlämnarintyg och lämna in detta till vågkontoret. Detta för att uppfylla vår skyldighet att rapportera farligt avfall till avfallsregistret på Naturvårdsverket. Det kan ske på följande sätt:

Om du kommer med elektronikavfall (elektronik, batterier, ljuskällor, kylskåp, frysar och vitvaror):

Om du kommer med impregnerat virke eller asbest:

Tänk på att du som företagare också är skyldig att rapportera ditt farliga avfall som du producerar, transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det gäller även trots att vi rapporterar det farliga avfall som du lämnar till oss. Mer information om hur och vilka uppgifter som ska rapporteras in hittar du på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Bygg- och rivningsavfall

Allt bygg- och rivningsavfall ska vägas in separat på respektive artikel. Detta gäller alla typer av byggavfall som trä, brännbart, metall, deponi och så vidare.

Jord- och schaktmassor

Om du som företagare vill lämna någon form av massor - jord-, schakt- eller deponimassor, ska du i förväg fylla i blanketten "Anmälan av jord och schaktmassor” och ta med den när du besöker någon av våra anläggningar. (Blanketten finns i länkrutan "Relaterade dokument" längre ned på sidan.)

Prisexempel för dig som företagare

Pris verksamhetsavfall

Artikel

Verksamhetsavfall

Pris/ton
eller styck

Kommentar

100

Energiåtervinning verksamhet

1110:-

Avfall som inte behöver behandlas. Får inte innehållande material över 80X80X40 cm eller annat blandavfall.

101

Energiåtervinning verksamheter överstort

2770:-

Om avfallet överstiger 80x80x40

102

Osorterat verksamhetsavfall

1895:-

Får inte innehålla överstort material

103

Ej återvinningsbart verksamhet

1114:-

Får inte innehålla något organiska material. Ska kunna köras på deponi utan att någon ytterligare åtgärd behöver vidtas

104

Metallskrot

0:-


105

Impregnerat träavfall

1350:-


106

Blandat träavfall (ej impregnerat trä)

247:-


108

Trädgårdsavfall (grenar och ris)

110:-


109

Kompost (löv, gräs och frukt)

75:-


110

Stubbar

900:-


111

Wellpapp

575:-


112

Asbest från verksamhet

1175:-


113

Gips

1044:-


114

Industrikyl/frys

750:-


115

Planglas

225:-

För återvinning

116

Däck med fälg

450:-


117

Däck utan fälg

250:-Massor250

Asfalt

*


251

Schaktmassor ej förorenade

125:-*

För konstruktion

253

Schaktmassor ej förorenade

675:-*

För deponi

254

Förorenade massor

375:-*

För konstruktion

255

Förorenade massor

925:-*

För deponi

256

FA-massor för mellanlager

*


257

Betong

400:-

För återvinning

258

Tegel

220:-

För återvinning

259

Klinker och keramik

400:-

För återvinning

260


Blandning av betong, tegel, klinker
och keramik som inte innehåller
farliga ämnen

400:-

För återvinning

* Ta kontakt med vågkontoret på Mosseberg eller Lunden för aktuellt pris

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidansvarig: Elin Staxhammar