Slam och latrin

Bild på slambil

Tömning av slambrunnar sker enligt en bestämd körlista. Du får ett sms någon vecka innan slambilen kommer. Exakt dag anges ej, men när du fått ditt sms är det dags att förbereda för tömning.

Slamtömning

  • Se till att vägen fram till slambrunnen är framkomlig. Om slambilen inte kan komma närmare brunnen än 20 meter tillkommer en extra kostnad per tio meter slang som måste användas.
  • Märk ut var brunnen är placerad.
  • På vintern behöver du ta bort snö från brunnslocket

Slamtömning utförs normalt en gång per år, men kan ske fler gånger per år om du som abonnent behöver det. Om du behöver slamtömning som inte ingår i ditt abonnemang kan du få det mot akuttillägg.

Spola inte ner till exempel förpackningar, bindor, kondomer, tops, plastföremål, oljor eller lösningsmedel. Främmande föremål kan ställa till besvär för din anläggning och försvåra tömningen.

Slutna tankar

Du som fastighetsägare beställer själv tömning hos Västvärmlands Lastbilscentral, tfn 0570‑386 00. Fakturering sker genom Teknik i Väst AB. Undvik extra kostnader genom att beställa 14 dagar före tömningsdag.

Latrinhämtning

Som ny latrinabonnent får du tre kärl. Du får också ett nytt kärl varje gång du lämnar ett för hämtning. Har du ett abonnemang ställer du ut kärlet var fjortonde dag för hämtning, även om det inte är fullt. Det blir svårhanterligt för den som hämtar om latrinen får stå för länge. Om du istället valt att ha enstaka kärl kontaktar du Kundservice när du vill ha kärlet tömt. Det hämtas då på ordinarie rutt i området. Kärlet ska placeras vid sopstället på tömningsdagen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Sanna Julén