Slamtömning

Bild på slambil

Slamtömning utförs i kommunens regi enligt en bestämd körlista, normalt en gång per år, men kan också utföras flera gånger per år om du som abonnent begär det(mot tillägg).

Latrinhämtning

Som ny latrinabonnent får du tre kärl. Du får också ett nytt kärl varje gång du lämnar ett för hämtning. Ställ ut kärlet var fjortonde dag för hämtning, även om det inte är fullt. Det blir svårhanterligt för den som hämtar om latrinen får stå för länge. Kärlet ska placeras vid sopstället tömningsdagen.

Slamtömning

Slamtömning utförs i kommunens regi enligt bestämd körlista, normalt en gång per år, men kan också ske fler gånger per år om abonnenten så begär. Om du måste få tömt annan tid tillkommer akuttillägg.

När du beställer slamtömning eller tömning av slutna tankar ska du se till att transportvägen är i sådant skick att fordonet kan komma fram.  

Om du har slamtömning av enskild brunn, tänk på att inte spola ner till exempel förpackningar, bindor, kondomer, tops, plastföremål, oljor eller lösningsmedel. Främmande föremål kan ställa till besvär för din anläggning och försvåra tömningen. Märk gärna ut var brunnen är placerad. Om fordonet inte kan komma närmare än 20 meter tillkommer en extra kostnad per tio meter slang som måste läggas ut.

Slutna tankar

Du som fastighetsägare beställer själv tömning hos Västvärmlands Lastbilscentral, tfn 0570-386 00. Fakturering sker genom Teknik i Väst AB. Undvik extra kostnader genom att beställa 14 dagar före tömningsdag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Sidansvarig: Karl-Johan Bengtsson