Elavfall

Återvinn ditt elavfall!

Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Elavfall som hamnar fel är dåligt för miljön. För att minska miljöpåverkan och säkra att materialet från elavfallet återvinns är det viktigt att du sorterar allt elavfall separat. Du lämnar ditt elavfall på Mosseberg eller Lundens avfallsanläggning.

Du kan också lämna ditt elavfall i någon av våra EL:IN-behållare. EL:IN är ett skåp för insamling av glödlampor, batterier och all uttjänt småelektronik med sladd och batteri som mobiler, laddare, sladdar, batteridrivna leksaker och liknande. EL:IN finns i föraffären på ICA Palmviken, Arvika, vid returstationen på COOP Styckåsen, Arvika, vid Ica Thybergs i Gunnarskog, och ICA Nära Edane.

Relaterade dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Elin Staxhammar