Vatten och avlopp

Bild på vattenkran

Vattnet går runt i ett evigt kretslopp, utan att någonsin bilda nya droppar. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som stenåldersmänniskorna en gång drack och som ska räcka åt många, många generationer till. Om du hushållar med ditt vatten spar du både pengar och miljö.

Det som spolas ner i våra avlopp kommer till slut ut i våra vattendrag. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både människors hälsa och miljön och ge övergödning i sjöar och vattendrag.

I Arvika kommun är det Arvika Teknik AB som äger anläggningarna och personal på Teknik i Väst AB som ansvarar för driften av kommunalt vatten och avlopp. Miljöstaben kan ge råd och bevilja tillstånd när det gäller andra typer av frågor som rör vatten, avlopp och miljö.

I Eda kommun är det Eda kommun som äger anläggningarna och personal på Teknik i Väst AB som ansvarar för driften av kommunalt vatten och avlopp. Miljö- och byggavdelningen kan ge råd och bevilja tillstånd när det gäller andra typer av frågor som rör vatten, avlopp och miljö.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2023
Sidansvarig: Malin Borg
VA