Källaröversvämningar

Att få översvämning i sin källare innebär ofta stora kostnader, extra besvär och merarbete.

Kommunerna arbetar löpande med att förbättra avloppsnätet, men det går tyvärr aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Du som husägare kan själv vidta vissa åtgärder för att minska risken för att drabbas.

I broschyren om källaröversvämningar finns råd och tips till dig som drabbats eller riskerar att drabbas. Allmänna frågor och svar kring högt vattenstånd finns också på webbplatsen.

Kontakta oss på Teknik i Väst om du har frågor om exempelvis skyddsåtgärder mot källaröversvämning, installationsritningar eller typ av avloppssystem i gatan med mera.

Har du blivit drabbad av källaröversvämning på grund av regnoväder behöver du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

Vi vill också gärna att du anmäler källaröversvämningen till oss via formuläret här: Formulär - Anmälan källaröversvämning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta för att vi ska få överblick över hur skadeläget ser ut och för att vi tillsammans med dig som fastighetsägare kan reda ut vad översvämningen hos din fastighet berodde på.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg