Dagvatten

Bild på smält is

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Vattnet leds via dagvattennätet ut till närmaste vattendrag, det kan vara dolda ledningar i mark eller öppna diken.

Dagvatten kan innehålla en mängd olika föroreningar som kommer från till exempel trafiken. Eftersom dagvattnet normalt inte renas är det viktigt att tänka på att inte släppa ut kemikalier till dagvattnet. Därför ska du exempelvis inte tvätta bilen på gatan, utan istället tvätta den i en fordonstvätt som renar tvättvattnet.

Rätt vatten till rätt ledning

Regnvatten, kopplat till spillvattennätet istället för till dagvattenledningen, kan leda till tråkiga konsekvenser för både miljön och din fastighet. Regnvatten i fel ledning kan leda till källaröversvämningar. Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att regnvattnet är rätt kopplat -regnvatten från stuprör ska rinna ut i dagvattenbrunnen och inte i den spillvattenbrunn som finns på gatan utanför fastigheten.

Det kan också uppstå så kallad bräddning, det vill säga ett utsläpp av orenat avloppsvatten som beror på att ledningsnätet är överbelastat och vattenmängden större än vad nätet klarar av. Kyrkviken i Arvika är ett sådant vattensystem som ofta råkat ut för bräddning och innehåller därför så höga bakteriehalter att Miljöstaben avråder från att bada där.

I den tak- och brunnsinventering som genomförts i Arvika kommun kontrollerades kopplingarna i en stor mängd fastigheter. När regnvattnet från fastigheteter i Arvika tätort kopplas bort från spillvattennätet minskar risken för bräddning och därmed blir också vattenkvaliteten i Kyrkviken bättre.

I Eda kommun har det också genomförts inventeringar i syfte att upptäcka felkopplingar. När dessa åtgärdas leder det till positiva konsekvenser för vattenförekomsterna i Eda kommun, exempelvis för Bysjön.

Kontakt

 • Teknik i Väst AB

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5

  Postadress

  12. Administration

  671 81 Arvika

  Felanmälan

  Tfn 0570-76 40 40

 • Miljöstaben, Arvika

  Besöksadress

  Östra Esplanaden 5 

  Postadress

  15. Miljöstaben

  671 81 Arvika


  Expedition

  Tfn 0570-817 46

   

 • Edas miljö- och byggavdelning

  Eda kommuns växel 0571-28 100

  miljo@eda.se

  Besöksadress

  Torget 1, Charlottenberg

  Postadress

  Box 66, 671 22 Charlottenberg

 • Josefin M Andersson

  Utredningsingenjör

  0570-816 21

  josefin.m.andersson@arvika.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022
Sidansvarig: Josefin M Andersson