Kommunalt dricksvatten, Arvika

Vattenproduktion

Cirka 2,2 miljoner kubikmeter dricksvatten produceras årligen i kommunens åtta vattenverk och via  de cirka 4 000 VA-abonnenterna försörjs omkring 17 800 människor i kommunen med kommunalt dricksvatten.

Vattenverk

Arvika kommuns vatten produceras i åtta vattenverk; Arvika, Brättne, Edane, Furtan, Gunnarskog,  Mangskog, Stömne och Årnäs. Dessutom köper kommunen dricksvatten från Eda kommun för leveranser till abonnenter i Strand.

Arvika vattenverk, som hämtar råvattnet från sjön Racken, står för 92 procent av vattenproduktionen och levererar även dricksvatten till Jössefors, Ottebol,Sulvik, Hillringsberg, Glava och Klässbol.

Edane vattenverk tar vatten från sjön Värmeln, medan övriga vattenverk baseras på grundvattentäkter. Vattnets sammansättning och hårdhetsgrad varierar därför mellan de olika orterna. Vattnet från de olika vattenverken analyseras noga i flera steg för att säkerställa den goda dricksvattenkvaliteten.

Distribution

Ledningsnätet för vatten och avlopp i Arvika kommun består av 272 km vattenledningar, 175 km dagvattenledningar och 213 km avloppsledningar. I vattenledningsnätet finns nio tryckstegringsstationer (som används för att hålla uppe vattentrycket även i högt belägna områden) och 38 avloppspumpstationer (som ser till att avloppsvattnet rinner undan mot reningsverket även i områden utan självfall).

Man arbetar kontinuerligt med förnyelse och underhåll av ledningsnätet - bland annat används TV-kamera och olika läcksökningsutrustningar för att inspektera ledningar.

Vattenkontroll

Arvikas kommunala dricksvatten är känt för god smak och bra fysikalisk-kemisk sammansättning och det är en angelägen uppgift att säkra den höga kvaliteten på dricksvattnet. Innan vattnet kommer i din kran har det genomgått behandlingar i flera steg.

Provtagning

I vattenverken analyseras vattnet regelbundet, såväl mikrobiologiskt som kemiskt. Kontroll sker både på råvattnet (inkommande) och på utgående vatten samt ute på ledningsnätet.

Vattnets mikrobiologiska status säkerställs innan leverans till ledningsnätet genom UV-bestrålning. Utökad provtagning sker vid anmärkningar samt vid klagomål från abonnent. Om ett provsvar visar på avvikande värden, vidtas åtgärder.

Dricksvatten räknas enligt lagstiftningen som livsmedel, vilket betyder att det finns krav på egenkontroll vid vattenverken liksom det gör på olika matställen och livsmedelsbutiker. Det innebär också att Myndighetsnämnden genom Miljöstaben har ansvar för tillsyn även på vattenverken och vattentäkterna.

Om du har kommunalt vatten och misstänker att det orsakar ohälsa kan du ringa Teknik i Västs kundservice, tfn 0570-822 00.  Misstänker du att du blir sjuk när du dricker av det kommunala vattnet är det bra om du fyller i formuläret "Anmälan - misstänkt vattenburen smitta" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska grader (ºdH) och har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Nedan kan du se hårdhetsgraden, när det gäller det kommunala vattnet på olika orter i Arvika kommun. (Observera att enskilda brunnar på samma ort kan hålla en annan hårdhetsgrad. Har du en egen brunn bör du kontrollera vattenkvaliteten regelbundet).

Mycket mjukt 0-2
Mjukt 2-5
Medelhårt 5-10
Hårt 10-20
Mycket hårt 20-

Hårdhet (ºdH) per ort, 2020

Arvika 3,5
Brättne 6,3
Edane 3,1
Furtan 5,2
Glava 3,5
Ottebol 3,5
Hillringsberg 3,5
Gunnarskog 1,0
Klässbol 3,5
Mangskog 5,4
Strand (vatten från Åmotfors) 9,3
Stömne 3,8
Årnäs 7,9

Andra fysikalisk-kemiska egenskaper hos det kommunala vattnet på olika orter i kommunen finns redovisade på webbplatsen, för den som är intresserad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidansvarig: Bo Axelsson