Nödvatten

Arvika Teknik AB, som äger VA-anläggningarna i Arvika, och Eda kommun, som äger VA-anläggningarna i Eda, är parter i ett VA-samarbete - VA Wermland - som innebär att 18 kommuner från Värmland och angränsande län samverkar kring nödvattenförsörjning. Samarbetet innebär att man gemensamt ska ordna nödvattenövningar och bistå varandra med personal och resurser efter förmåga.

Kommunerna delar på ansvaret för en gemensam nödvattentank som kan hämtas när som helst under dygnet vid diverse kriser i vattenförsörjningen. Detta gör att säkerheten stärks för dricksvattenförsörjningen i de delaktiga kommunerna.

Arvika Teknik och Eda kommun har också egna dricksvattentankar för planerat underhåll och krissituationer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022
Sidansvarig: Malin Borg