Gator

Bild på gatusopning

Inom tätorterna i Arvika och Eda är det Teknik i Väst AB som på uppdrag av kommunerna ansvarar för drift och underhåll av gator och vägar (de planlagda områdena). I det arbetet ingår bland annat gatubelysning, städning och vinterväghållning, parkering och trafikskyltning.

Utöver de kommunala gatorna finns det i Sverige allmänna och enskilda vägar. För de större allmänna vägarna är det Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ansvarar, däribland riksväg 61 mot norska gränsen samt länsväg 172 mot Årjäng och länsväg 175 mot Säffle.

De enskilda vägarna ägs av fastighetsägare utmed vägen och förvaltas i form av vägsamfälligheter och frivilliga överenskommelser med mera. Av de enskilda vägarna inom Arvika kommun driftar och underhåller Teknik i Väst ca 45 mil (där särskilda villkor uppfylls) .

Hittat fel och brister?

Upptäcker du fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar eller skyltar anmäler du det snabbt och enkelt via kommunernas webbtjänster. Arvika kommuns felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Eda kommuns felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Gå till arvika.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och eda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där hittar du mer information om kommunens gator och vägar och vad som gäller kring övriga trafikbestämmelser, felanmälan, parkering, trafikregler etc.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024
Sidansvarig: Jerry Karlsson