Elnät

person som klättrar på elstolpe

Varje dag jobbar vi för att ge dig en bekväm vardag genom att se till att elen kommer fram till ditt uttag – oavsett vilket elhandelsbolag du köper elen av.

Driften av elnätet inom Arvika tätort och de närliggande landsbygdsområdena sköts av Teknik i Väst.

Vi är duktiga på att sköta elnätet. Vi har få oplanerade avbrott per år. Under 2023 hade vi 4,63 minuter per kund i genomsnittlig avbrottstid. Det är tack vare god lokalkännedom och hög servicenivå som vi når de resultaten. Behöver något åtgärdas är vi snabbt på plats och vi jobbar hela tiden med förebyggande underhåll.

I övriga delar av Arvika kommun och i hela Eda kommun är Ellevio ansvarig för elnätet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2024
Sidansvarig: Olof Öberg