Snöröjning och sandning

snöröjning

Här finns information om hur snöröjning och sandning går till och vilket ansvar du har som fastighetsägare.

Prioritering

Snöröjningen koncentreras i första hand till de större huvud- och bussgatorna samt cykel- och gångvägar. De mindre lokalgatorna blir röjda från snö litet senare.

Liten röjning

  • Så kallad liten röjning tillämpas när det fallit några cm snö. Då röjs gång- och cykelvägar, huvudleder, genomfartsleder och gator som trafikeras av bussar i linjetrafik.

Stor röjning

  • Stor röjning tillämpas när det fallit mer snö, kring 1 dm. Då röjs samtliga gator.

Där kommunerna är väghållare har man politiskt beslutat om vid vilka snömängder röjningen ska starta, därför skiljer det lite just vilka snödjup som är gällande för olika typer av snöröjning beroende på om det gäller Arvika eller Eda kommun.

Hur kan du hjälpa till?

När det är dags för snöröjning är det viktigt att du som bilist hjälper till. På smala gator är det särskilt viktigt att du parkerar så att snöröjningsfordonen kan komma fram, annars måste gatan lämnas oplogad.

Halkbekämpning

Av miljöskäl används salt endast vid svårare halka och på mycket trafikerade gator. På det övriga gatunätet används saltinblandad sand som halkbekämpning.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla rent, röja snö och halkbekämpa på din egen mark och på gångbanor (trottoarer) som ligger utmed din fastighet

Om det finns en rännstensbrunn i gångbanan ska gallret hållas fritt från snö och is.
Snö från fastigheter får inte läggas ut i gatan, på plogvall eller läggas ut på allmän plats.
Varje fastighetsägare är också skyldig att se till att grenar och häckar inte växer ut och hindrar snöröjningen.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om vinterväghållning i kommunerna på arvika.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och eda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här ser du också var du som är fastighetsägare kan hämta sand.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Sidansvarig: Jerry Karlsson