Sälj din överskottsel

Har du solceller installerade på ditt tak som ger överproduktion sommartid? Eller är du på gång att skaffa? Vi köper gärna ditt överskott!

Som privatperson kan du få ersättning för din produktion på olika sätt:

  • Nätnyttoersättning från ditt elnätsbolag, ca 3–5 öre/kWh
  • Skattereduktion från Skatteverket, 60 öre/kWh
  • Sälja ditt överskott till ett elhandelsbolag som exempevis oss. Normalt Nordpools spotpris.
  • Ett fjärde sätt är att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier från staten, skapa ett konto för hantering hos Energimyndigheten och sedan sälja dessa vidare.

Vi har valt att inte köpa elcertifikat och ursprungsgarantier då vi bedömer att administrationen blir för stor i förhållande till värdet. Ersättningen är mindre än den för nätnyttan.

Diagram

Automatisk ersättning

Ersättning för nätnytta och skattereduktion får du automatiskt. Nätnyttan betalas ut på ditt nätavtal för produktionen och skattereduktionen får du på deklarationen baserat på underlag som ditt nätbolag skickar in. Inget du behöver göra själv alltså, och du får en kontrolluppgift på inskickade värden som ligger till grund för skattereduktionen.

Vad behöver du göra själv?

För att sälja ditt överskott kan du behöva agera själv.
Din överskottsel matas automatiskt ut på elnätet och för att få ersättning för den behöver du teckna ett produktionsavtal med ett elbolag, till exempel med oss. Du måste ha produktionsavtalet hos samma elbolag som du köper el ifrån via ditt vanliga elavtal.

Är du redan elhandelskund hos oss läggs ett produktionsavtal automatiskt upp och vi kontaktar dig.

Är du inte kund hos oss ännu men funderar på att bli det – kontakta oss gärna eller fyll i formuläret för avtalstecknande på webben. Fyll i för det ordinarie elhandelsavtalet och skriv en notering längst ned att du också är intresserad av produktionsavtal så kontaktar vi dig!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Sidansvarig: Niclas Olsson