Byte till smarta elmätare

man arbetar utomhus med att byta elmätare i ett elskåp

De närmsta åren byter vi ut alla elmätare och ersätter dem med ny och smart teknik. De nya elmätarna bidrar till en säkrare drift av elnäten och ger dig möjlighet att vara mer aktiv i att energieffektivisera och styra din egen elförbrukning på ett smartare sätt. Mätarna ska dessutom klara timvis mätning och vara enkla att läsa av så att du lätt ska kunna följa din förbrukning själv.

Nedan har vi listat de vanligaste Frågor och svar som vi får kring mätarbytet. Klicka på plustecknet till höger om respektive fråga så ser du mer information/själva svaret.

Hittar du inte svaret på din fundering eller om du har några andra frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 0570-843 10.

De nya, smarta elmätarna installeras för att skapa en säkrare och mer effektiv drift av elnätet samt för att ge dig som kund mer information och kontroll över din elkonsumtion. Tack vare att de smarta mätarna kan upptäcka strömavbrott direkt kommer vi också att kunna lösa problem ännu snabbare när de uppstår.

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla hushåll och företag ska få nya smarta elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge dig som konsument större makt och förståelse över din egna elförbrukning samt för att förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Ett säkert elnät med minskad miljöpåverkan.

Du kan läsa mer om detta på ei.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens (EI) föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Begreppet ”smarta elmätare” hänvisar till det beslut från Sveriges riksdag som innebär krav på ny, smart teknik i nästa generations elmätare. Syftet med beslutet är att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Ett säkert elnät med minskad miljöpåverkan.

Några av de nya funktionskraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett kundgränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. De ska ge kunderna bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten genom att strömavbrott kan upptäckas direkt.

Du kan läsa mer om detta på ei.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Med den nya mätaren får du, som vill, ökade möjligheter att följa din elförbrukning via det inbyggda kundgränssnittet. Den nya mätaren ger också oss på Arvika Elnät AB information om strömavbrott i elnätet direkt när det inträffar, vilket gör att vi kan lösa problem ännu snabbare när de uppstår.

Även om du fått en ny mätare monterad så kommer du inte kunna ta del av de nya funktionerna ännu. Alla funktioner du har idag kommer att fungera precis som vanligt. Lagkravet för de nya funktionerna gäller från och med den 1 jan 2025 och vi kommer att byta mätare hela perioden fram till dess.

Ja, i juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. I samband med detta byter Arvika Elnät AB även till ett nytt insamlingssystem som inte är kompatibelt med äldre mätarmodeller.

Du kan läsa mer om detta på ei.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Projektet pågår under 2021 - 2024. Vi kommer att kontakta dig innan mätarbytet med information om att det är på gång. När detta sker kan du kontakta oss om du har frågor. Om du har mätaren inomhus kan du även boka tid för mätarbytet då. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Mina sidor Öppnas i nytt fönster. så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.


Nej, du betalar ingenting extra för själva installationen. Bytet till de nya elmätarna ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till Arvika Elnät AB.

Bytet kommer ske av personal från Teknik i Väst AB som är ett kommunägt bolag, vilka ansvarar för drift och skötsel av bland annat Arvika Elnät AB's elnät.

Sitter elmätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den behöver du vara hemma för att släppa in oss. Om du har mätaren utomhus kommer vi att knacka på innan vi bryter strömmen. Har du funderingar efter att du fått meddelande om elmätarbytet kan du kontakta oss på tfn 0570‑84 310.

Att byta din elmätare tar cirka 30 minuter och innebär att vi måste stänga av strömmen en kort stund. Har du känslig elektronik ber vi dig därför koppla bort den innan vårt besök.

Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats.

Kontakta oss på tfn 0570-843 10 så hjälper vi dig.

Om elmätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du, eller annan myndig person över 18 år, vara hemma för att släppa in oss.

Innan bytet behöver du se till att elmätaren sitter tillgänglig för våra tekniker. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen.

Om du är hemma vid bytet pratar du i första hand med den tekniker som är på plats om olyckan skulle vara framme. Annars hör du av dig till Teknik i Väst på tfn 0570‑843 10 så hjälper vi dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg