EU-projektet CATCH

Bild
Logotyp EU CATCH projekt

CATCH handlar om att ta fram beslutsstöd och ge vägledning i arbetet med att klimatanpassa städer av mindre storlek.

För vår del innebär det att vi har ett pilotprojekt i Arvika kommun som handlar om att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken. Målet är att uppfylla de miljökrav som ställs på kommunen. Kyrkvikens vattenkvalitet påverkas negativt av klimatförändringen, då störtregn som för ut näringsämnen i viken blir allt vanligare. Kyrkviken kan även påverkas negativt av mer värme, eftersom en högre temperatur gynnar algblomning.

Arvika kommun har gjort investeringar i form av fosforreducerande anläggningar vid Sävsjökanalen och Kattviken. Anläggningarna är så kallade skärmbassänger och flytande öar. Dessa ska fånga upp näringsämnen vid utloppet av både Sävsjökanalen och Kattviken, i syfte att förbättra vattenkvaliteten och minska problemen med algblomning.

I CATCH-projektet ingår även att varje pilotpartner ska ta fram en lokal klimatanpassnings-strategi. Detta har vi på Teknik i Väst gjort inom verksamheterna elnät, fiber, gator och vägar, kraft, renhållning samt vatten- och avlopp. Strategin syftar till att anpassa bolagets verksamheter till nutidens och framtidens klimat. I arbetet har vi sett över vad som kan anpassas idag, vad som ger en säkrare drift imorgon och hur anpassningarna kan ske utan att bidra till ett försämrat klimat.

Deltagare i CATCH-projektet är bland annat Holland, Tyskland och Danmark. Från Sverige är det Teknik i Väst AB och Länsstyrelsen i Värmland som deltar. Teknik i Väst har beviljades EU-medel på cirka 2,6 miljoner kronor under projektperioden juli 2017-juli 2021.

Därefter har fick projektet fått ytterligare en projektperiod, juli 2021-december 2022. Teknik i Väst AB deltog och beviljades ytterligare EU-medel på cirka 185 000 kronor. Arbetet fortsätter med de åtgärder som identifierats i klimatanpassningsstrategiarbetet och genom att sprida resultatet från CATCH-projektet till andra kommuner i länet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Sidansvarig: Josefin M Andersson
Om oss