Se ledningens väg framåt (film)

Är du nyfiken på att följa delar av ledningens väg kan du hänga med på en ”snabbspolning” i filmerna nedan - från Verkstadsgatan i Arvika mot sjön Ullen och vidare mot Västra Furtan.

Projektet började 2020 med att vi lade om och bytte ut vatten- och avloppsledningarna från Mangskogsvägen i Edane till Lerhol. Därefter förberedde vi för en tryckstegringsstation vid Verkstadsgatan i Arvika, före korsningen vid Viksälven. Efterföljande arbete med att korsa Viksälven kommer att genomföras först när Trafikverket har bytt ut nuvarande bro, vilket de planerar att göra under 2023.

Vi fortsatte sen ledningsarbetet på östra sidan älven, vid fastigheterna på Sågmon och fram till Lillälven. Där har den nya ledningen borrats ner under älven och lagts i skyddsrör som är cirka 130 meter långa.

Ledningen följer gamla 61:an, för att sedan vika av ner mot sjön Ullen och kommer upp igen på östra sidan i Långvak.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss