Byte av vattenmätare

Du ska alltid ha en felfri vattenmätare som visar rätt förbrukning. Därför byter Teknik i Väst kostnadsfritt ut din vattenmätare vart sjunde till vart tionde år. Vattenmätaren ägs av huvudmannen, Arvika Energi och Miljö AB respektive Eda kommun.

Du får ett sms från Teknik i Väst innan, så du vet när vi är på gång att byta i ditt område. Vi knackar sedan på hos dig. Får vi inget svar lämnar vi en avisering i brevlådan. Du får då själv ta kontakt med oss för att boka en tid som passar.

Att tänka på inför bytet av vattenmätare

För att vi ska kunna byta din vattenmätare så enkelt och smidigt som möjligt, bör några saker kontrolleras innan vi kommer.

  1. Kontrollera att en vattenmätarkonsol finns monterad. Konsolen ska rymma en mätare inklusive backventil. Backventil bör alltid installeras och ska då placeras efter mätaren, på fastighetens sida. Mätarna finns i olika längder, så kallad bygglängd. Bygglängden bör vara 190 mm (tillåten bygglängd är 190 - 220 mm).
  2. Kontrollera att ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580 eller LK 581. Läs mer nedan.
  3. Kontrollera att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt
  4. Se till att vattenmätaren är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal.

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten gällande platsåtgång och utrymme för vattenmätaren.

Mätarens plats ska vara godkänd av personal på Teknik i Väst, som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta oss på Teknik i Väst för godkännande.

Kortfattat handlar det om:

  • Vattenmätaren ska placeras i ett frostfritt utrymme
  • Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren
  • Väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten
  • Varje mätare bör vara fast monterad i en vattenmätarkonsol
bild på illustration av vattenmätare och dess komponenter

Vattenmätarkonsol

Med en vattenmätarkonsol blir installationen stabilare och gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar och bytet blir säkrare. Det är därför viktigt att en vattenmätarkonsol är monterad när vi gör bytet. Om du i din fastighet har en mätare utan monterad konsol, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för installation.

Ventil LK580, LK 581

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventiler LK 580 och LK 581 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Dessa ventiler av äldre modell har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador. Om du har någon av nedanstående modeller på ventil - kontakta VVS-firma för byte till annan modell.

vattenmätare

LK580 är känd som "champagnekorken" och tillverkning av denna ventil har upphört sedan länge. Vid manövrering kan de svarta ventilerna lossna och orsaka översvämning eller materiella skador. Risk finns även att skadas av ratten när den skjuter iväg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Sidansvarig: Magnus Fahlstad
VA