Nätavgift effektkund

Nedanstående priser gäller för dig som effektkund, från den 1 januari 2024 och framåt.

Fast avgift

På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en fast avgift (exklusive moms).

  • N2 166 900 kr
  • F3 13 500 kr
  • F4 5 900kr

Energiskatt

Även energskatt tillkommer. Energiskatten för 2024 är 42,80 öre/kWh (exklusive moms). Denna skattesats gäller för de flesta kunder i Sverige.

Effekttariff från 1 januari 2024

Exklusive moms

TariffAbonne-
mangs
avgift
(kr/kW per år)

Hög belast-
ningsavgift*
(kr/kW)

Rörlig vinter
höglast**
(öre/kWh)

Rörlig

övrig tid
(öre/kWh)

Reaktivt uttag

över fri gräns***
(kr/kVAr)

N2 (10-20kV,
> 6 000 kW)

194

322

8,1

5,6

85

F3 (10-20kV,
< 6 000 kW)

207

336

8,1

5,6

85

F4 (0,4kV)

223

402

12,3

10,2

85


*) Tid för hög belastning avser måndag - fredag kl. 06:00-22:00 under månaderna januari, februari och mars samt november och december. Dock ej nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton.

**) Högbelastningsavgift debiteras månadsvis för den under månaden uttagna effekten. Den under året utnyttjade effekten anses vara medelvärdet av de två högsta debiteringsgrundande månadseffekterna.

***) Avgift för reaktiv effekt över 50 % av utnyttjad aktiv effekt debiteras månadsvis.

Observera! Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut på 600 kr, exkl. moms för alla effektkunder.

Myndighetsavgift

Utöver ovanstående avgifter tillkommer de myndighetsavgifter från Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svensk Elberedskap som vi hanterar och vidarebefordrar.

Läs mer om myndighetsavgifter här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella myndighetsavgifter, kronor per år, exklusive moms


Typ av avgift

Uttagspunkt för lågspänning

Uttagspunkt för högspänning

Elberedskapsavgift

39 kronor 20 öre

2 129 kronor

Nätövervakningsavgift

4 kronor 35 öre

870 kronor

Elsäkerhetsavgift

11 kronor 10 öre

905 kronor


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg