Nätavgift effektkund

Nedanstående priser gäller för dig som effektkund, fr o m den 1 januari 2023 och framåt.

 Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Fast avgift

På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en fast avgift(exkl moms) enligt:

  • N2 162 000 kr
  • F3 13 100 kr
  • F4 5 700 kr

Effekttariff från 1 januari 2023

Exkl. moms. höjning 8 % på fast avgift och höjning 12% på rörlig avgift.

TariffAbonne-
mangs
avgift
(kr/kW per år)

Hög belast-
ningsavgift*
(kr/kW)

Rörlig vinter
höglast**
(öre/kWh)

Rörlig

övrig tid
(öre/kWh)

Reaktivt uttag

över fri gräns***
(kr/kVAr)

N2 (10-20kV,
> 6 000 kW)

188

313

7,9

5,4

85

F3 (10-20kV,
< 6 000 kW)

201

326

7,9

5,4

85

F4 (0,4kV)

216

390

11,9

9,9

85


Myndighetsavgift

Observera! Vid ändring av abonnemang tas en avgift ut på 600 kr, exkl. moms för alla effektkunder. Därutöver tillkommer de myndighetsavgifter (Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svensk Elberedskap) som vi hanterar och vidarebefodrar.

*) Tid för hög belastning avser måndag - fredag kl. 06:00-22:00 under månaderna januari, februari och mars samt november och december. Dock ej nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton.

**) Högbelastningsavgift debiteras månadsvis för den under månaden uttagna effekten. Den under året utnyttjade effekten anses vara medelvärdet av de två högsta debiteringsgrundande månadseffekterna.

***) Avgift för reaktiv effekt över 50 % av utnyttjad aktiv effekt debiteras månadsvis.

Nedanstående priser gäller för dig som effektkund, från den 1 januari 2024 och framåt.

Fast avgift

På alla nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en fast avgift(exkl moms) enligt:

  • N2 166 900 kr (höjning 3 %)
  • F3 13 500 kr
  • F4 5 900kr

Effekttariff från 1 januari 2024

Exkl. moms. höjning 3 % på fast avgift och höjning 3 % på rörlig avgift.

TariffAbonne-
mangs
avgift
(kr/kW per år)

Hög belast-
ningsavgift*
(kr/kW)

Rörlig vinter
höglast**
(öre/kWh)

Rörlig

övrig tid
(öre/kWh)

Reaktivt uttag

över fri gräns***
(kr/kVAr)

N2 (10-20kV,
> 6 000 kW)

194

322

8,1

5,6

85

F3 (10-20kV,
< 6 000 kW)

207

336

8,1

5,6

85

F4 (0,4kV)

223

402

12,3

10,2

85


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023
Sidansvarig: Olof Öberg