Sortera ännu mera

Från 1 januari 2024 är det krav på utsortering av bioavfall enligt Avfallsförordningen, vilket inkluderar matavfall. Detta gäller både verksamheter och hushåll.

Det innebär att det är obligatoriskt att sortera ut matavfall, i första hand genom ett sorterat abonnemang med ett brunt och ett grönt kärl eller ett tvåfackskärl. Abonnemang med godkänd hemkompost kommer fortfarande att vara kvar. Efter den 1 januari 2024 kommer därför inte abonnemang för blandat/osorterat restavfall att erbjudas. Utkörning av nya kärl samt byte till tvåfackskärl sker löpande efter årsskiftet till dem som det är aktuellt för.

Varför blir det obligatoriskt?

Idag sorteras en del men inte allt det matavfall som vi i Eda och Arvika kommun skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i detta arbete. För att producera livsmedel används stora mängder vatten, energi, konstgödsel och kemikalier. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushållet och samhället. Den biogödsel som skapas kan ersätta en del av den konstgödsel vi idag importerar så även här är det en vinst för samhället.

Varför ska jag sortera allt mitt avfall?

När du återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi och minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Din gamla konservburk kan bli till nya delar till din bil och din återvunna syltburk kan bli en ny glasflaska.

Alla hushåll ska enligt avfallsförordningen sortera ut och återvinna förpackningar och tidningar. Även elavfall, däck och batterier ska sorteras ut och lämnas till särskild insamling. Syftet är att vi ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Genom att återvinna bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvalitén försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger om helst. Vi har alla ett ansvar för jordens resurser.

Det som hamnar i restavfallet brinner bara en gång, men det som återvinns får flera nya liv.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Elin Staxhammar