Kommunalt avlopp i Arvika

Fasta och flytande ämnen i avloppet

Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om det vatten som kommer från toaletter, disk och tvätt. Andra fasta eller flytande ämnen kan skada ledningsnätet eller störa reningsprocessen vid reningsverket, med följd att smutsigt vatten leds ut i naturen. Fett, olja, maizena (stärkelseprodukt) med mera ska inte spolas ner i avloppet, eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och förorsakar stopp i ledningsnätet, så även på din privata servisledning inne på tomten.

E-tjänster för bedömning av behovet av fettavskiljare för anmälan av fettavskiljare, finns nedan under Relaterade länkar.

Spola inte ner läkemedel i avloppet

Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från många av våra vanligaste läkemedel och därför fortsätter läkemedelsrester ut till sjöar, mark, grundvatten och dricksvatten. Lämna istället in överblivna läkemedel kostnadsfritt på närmaste apotek.

Rening av avloppsvatten

Inom Arvika kommun finns tretton reningsanläggningar; Arvika, Berg, Edane, Furtan, Glava, Gunnarskog, Hillringsberg, Klässbol, Mangskog, Ottebol, Rackstad, Åkersberg och Årnäs. Dessutom köper kommunen rening av avloppsvatten av Eda kommun för abonnenter i Strand.

Vid Arvika avloppsreningsverk, som ligger i området Vik, renas avloppsvattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det finns även ett steg för rening av kväve. Vid de övriga mindre reningsverken finns varierande grad av rening.

Prover analyseras av kommunens VA-laboratorium på in- och utgående vatten vid samtliga reningsverk i kommunen. Varje reningsverk har ett individuellt kontrollprogram, som bland annat talar om hur många gånger per år proven ska tas. Kommunens reningsverk ska uppfylla de krav på rening som tillsynsmyndigheten ställer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg