Kommunalt avlopp i Eda

För specifik information om Eda kommuns avloppsrening, se information på Eda kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasta och flytande ämnen i avloppet

Avloppsreningsverken är gjorda för att ta hand om det vatten som kommer från toaletter, disk och tvätt. Andra fasta eller flytande ämnen kan skada ledningsnätet eller störa reningsprocessen vid reningsverket, med följd att smutsigt vatten leds ut i naturen. Fett, olja, maizena (stärkelseprodukt) med mera ska inte spolas ner i avloppet, eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och förorsakar stopp i ledningsnätet, så även på din privata servisledning inne på tomten.

E-tjänster för dels bedömning av behovet av fettavskiljare, och dels för anmälan av fettavskiljare, finns nedan under Relaterade länkar.

Spola inte ner läkemedel i avloppet

Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från många av våra vanligaste läkemedel och därför fortsätter läkemedelsrester ut till sjöar, mark, grundvatten och dricksvatten. Lämna istället in överblivna läkemedel kostnadsfritt på närmaste apotek.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024
Sidansvarig: Malin Borg