Kommunalt dricksvatten, Eda

Vattenproduktion

Eda kommuns vatten produceras i fem vattenverk; Eda Glasbruk, Koppom, Köla, Skillingsfors och Åmotfors.

I vattenverken analyseras vattnet regelbundet, såväl mikrobiologiskt som kemiskt. Kontroll sker både på råvattnet (inkommande) och på utgående vatten samt ute på ledningsnätet.

Vattnets mikrobiologiska status säkerställs innan leverans till ledningsnätet genom UV-bestrålning. Utökad provtagning sker vid anmärkningar samt vid klagomål från abonnent. Om ett provsvar visar på avvikande värden, vidtas åtgärder.

Dricksvatten räknas enligt lagstiftningen som livsmedel, vilket betyder att det finns krav på egenkontroll vid vattenverken liksom det gör på olika matställen och livsmedelsbutiker. Det innebär också att Myndighetsnämnden genom Miljö- och byggavdelningen har ansvar för tillsyn även på vattenverken och vattentäkterna.

Om du som har kommunalt vatten misstänker att det orsakar ohälsa är det bra om du fyller i formuläret Anmälan vattenburen smitta, se länk nedan. Det går också bra att kontakta Miljö- och byggavdelningen, via Eda kommuns växel 0571-28 100, eller skicka e-post till miljo@eda.se

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska grader (ºdH) och har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Nedan kan du se hårdhetsgraden, när det gäller det kommunala vattnet på olika orter i Eda kommun. (Observera att enskilda brunnar på samma ort kan hålla en annan hårdhetsgrad. Har du en egen brunn bör du kontrollera vattenkvaliteten regelbundet).

Mycket mjukt 0-2
Mjukt 2-5
Medelhårt 5-10
Hårt 10-20
Mycket hårt >20

Hårdhet (ºdH) per ort, 2021

Adolfsfors 2,4

Charlottenberg 3,9

Eda Glasbruk 3,9

Flogned 2,4

Koppom 2,1

Köla 2,4

Skillingsfors 7,1

Åmotfors 9,3

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidansvarig: Bo Axelsson